iqtisadiyyat

iqtisadiyyat
is. <ər. «iqtisad»dan>
1. Hər hansı bir ictimai quruluşun, cəmiy- yətin istehsal qüvvələrinin inkişafına uyğun olan istehsal münasibətlərinin məcmusu. İqtisadiyyatımızın durmadan tərəqqisi mədəniyyətimizin misilsiz yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. İ. Ə..
2. Hər hansı bir ölkənin, rayonun və s. - nin təsərrüfatının vəziyyəti. Respublikamızın iqtisadiyyatı. Şimal rayonlarının iqtisadiyyatı. // Təsərrüfatın hər hansı bir sahəsinin maliyyə və maddi cəhətdən quruluşu, vəziyyəti. Nəqliyyat iqtisadiyyatı. Ticarət iqtisadiyyatı.
3. Xalq təsərrüfatının hər hansı bir sahəsinin maliyyə və maddi tərəfini öyrənən elm. İqtisadiyyatdan dərslik. İqtisadiyyata dair mühazirə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • iqtisadiyyat — ə. «iqtisadi» c. 1) t. ölkənin iqtisadi quruluşu; 2) t. təsərrüfatdan bəhs edən elm, iqtisad elmi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iqtisadiyyatçı — is. İqtisadiyyat, iqtisadiyyat elmləri mütəxəssisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Echelles du Levant — Échelles du Levant Les échelles du Levant sont les ports et les villes de l Empire ottoman, situés au Proche Orient ou en Afrique du Nord, pour lesquels le sultan avait renoncé à certaines de ses prérogatives, notamment en matière juridique, en… …   Wikipédia en Français

  • Échelles du Levant — Les échelles du Levant sont les ports et les villes de l Empire ottoman, situés au Proche Orient ou en Afrique du Nord, pour lesquels le sultan avait renoncé à certaines de ses prérogatives, notamment en matière juridique, en faveur de négociants …   Wikipédia en Français

  • Échelles du levant — Les échelles du Levant sont les ports et les villes de l Empire ottoman, situés au Proche Orient ou en Afrique du Nord, pour lesquels le sultan avait renoncé à certaines de ses prérogatives, notamment en matière juridique, en faveur de négociants …   Wikipédia en Français

  • Налоговые вести Азербайджана — «Налоговые вести Азербайджана» азерб. Azərbaycanın vergi xəbərləri Специализация: научный журнал Периодичность: ежемесячник Сокращённое название: НВА …   Википедия

  • humanitar — sif. <lat. himanites – bəşəriyyət>: humanitar elmlər – ictimai elmlər, insanı və onun mədəniyyətini öyrənən elmlər (tarix, iqtisadiyyat, filologiya və s.) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqtisad — is. <ər.> bax iqtisadiyyat 1 ci mənada. Uca mədəniyyət yüksək iqtisaddan asılıdır. M. S. O.. Siyasi iqtisad – bəşər cəmiyyəti inkişafının müxtəlif pillələrində ictimai istehsalı və onun paylaşdırılması qanunlarını öyrənən elm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suverenlik — is. Müstəqillik, öz dövlətində hökmran olma, başqa dövlətlərdən asılı olmama; hakimiyyət hüququ. <Asiya ölkələri> müstəqil milli xarici siyasətlərini davam etdirərək öz dövlət suverenliklərini xeyli möhkəmlətmiş və milli iqtisadiyyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsərrüfat — is. <ər.> 1. iqtis. Hər hansı bir ictimai quruluşun istehsal üsulu, istehsal münasibətlərinin məcmusu. Kapitalist təsərrüfatı. Natural təsərrüfat. Sadə əmtəə təsərrüfatı. Kapitalist təsərrüfat sistemi. 2. İstehsala xidmət edən, istehsalı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”